Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” z siedzibą 38 - 300 Gorlice ul. Michalusa 1/4, więcej o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych na naszej stronie w zakładce „Polityka Prywatności

KURS  NA UPRAWNIENIA ELEKTRO-ENERGETYCZNEGrupa 1:

 • Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
  i zużywające energię elektryczną
 • Urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1kW- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznego sterowania

Grupa 2:

 • Urządzenia, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej
  50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW.

Grupa 3:

 • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe: urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa; prace kontrolno-pomiarowe
  w zakresie prób szczelności w/w urządzeń i instalacji.


Kurs kończy się egzaminem – pozytywny wynik egzaminu uprawnia do uzyskania odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego, zgodnego z Zarządzeniem Ministra Gospodarki

Współpracowaliśmy:"CSZ" TARNÓW

ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

tel./fax: (14) 627 48 14

tel. (14) 626 18 00
e-mail:
csztarnow@op.pl

 

"CSZ" GORLICE

ul. Michalusa 1/4,  38-300 Gorlice
Sekretariat: 
tel. 18 353 01 28  lub 500 377 311
Dział Szkoleń:
tel. 18 534 63 24

Księgowość
tel. 
18 353 01 33

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
tel. 
18 534 63 63

e-mail: cszgor@poczta.onet.pl

 

"CSZ" JASŁO

 ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło

 tel/fax: (13) 446 40 64

tel. (13) 448 53 73

tel. (13) 445 32 21
e-mail:
csz.jaslo@op.pl

 

"CSZ" NOWY SĄCZ

ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax (18) 442 15 40

tel. (18) 444 43 23

e-mail: scsznowysacz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

Nasza firma posiada decyzje i programy na postawie których, wydaje dokumenty zgodne z wytycznymi: