Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” z siedzibą 38 - 300 Gorlice ul. Michalusa 1/4, więcej o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych na naszej stronie w zakładce „Polityka Prywatności

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ
NAUKI ZAWODU

 

Celem kursu jest - uzyskanie przez słuchaczy wymaganych kwalifikacji pedagogicznych
do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • tytuł mistrza w zawodzie,
 • świadectwo technikum lub szkoły rónorzednej w zawodzie nauczanym lub pokrewnym <br>i posiadać trzyletni staż pracy w tym zawodzie,
 • dyplom szkoły pomaturalnej i tytuł zawodowy w zawodzie nauczonym lub pokrewnym oraz trzy lata pracy w zawodzie,
 • świadectwo dojrzałościliceum zawodwego w zawodzie wyuczonym i tytuł robotnika wykwalifikowanego oraz cztery lata pracy po uzyskaniu tytułu zawodwego,
 • świadectwo dojrzałosci liceum ogólnokształcacego lub liceum technicznego,
 • dyplom ukonczenia studiów wyższych na kierunku odpowiednim, lub pokrewnym do nauczanego zawodu i trzy lata pracy w tym zawodzie lub dyplom ukonczenia studiów wyższych na innym kierynku oraz co najmniej szescioletni staż pracy w zawodzie, którego będa nauczać.

 W programie m.in.:

 

 •  podstawy metodyki kształcenia praktycznego,
 • podstawy psychologii,   
 • podstawy pedagogiki, 
  praktyka metodyczna.

Kurs obejmuje 80 godz.

 

Współpracowaliśmy:"CSZ" TARNÓW

ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

tel./fax: (14) 627 48 14

tel. (14) 626 18 00
e-mail:
csztarnow@op.pl

 

"CSZ" GORLICE

ul. Michalusa 1/4,  38-300 Gorlice
Sekretariat: 
tel. 18 353 01 28  lub 500 377 311
Dział Szkoleń:
tel. 18 534 63 24

Księgowość
tel. 
18 353 01 33

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
tel. 
18 534 63 63

e-mail: cszgor@poczta.onet.pl

 

"CSZ" JASŁO

 ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło

 tel/fax: (13) 446 40 64

tel. (13) 448 53 73

tel. (13) 445 32 21
e-mail:
csz.jaslo@op.pl

 

"CSZ" NOWY SĄCZ

ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax (18) 442 15 40

tel. (18) 444 43 23

e-mail: scsznowysacz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

Nasza firma posiada decyzje i programy na postawie których, wydaje dokumenty zgodne z wytycznymi: