Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS, Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS Tarnów

Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS

Szanowni Państwo

Trwa finansowanie szkoleń i kursów dla pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Firmy zatrudniające co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% lub 100%  

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA JAKIE MOŻE UZYSKAĆ PRACODAWCA W RAMACH KFS NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA:  

Do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

 Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli przedsiębiorca należy do gupy mikroprzedsiębiorców tj. pracodawca zatrudniający do 10 osób, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika  

W 2019 R. PRACODAWCA BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA:

• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości ;

• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

• wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu ; wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia .    

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z SZEROKIEJ GAMY PROPONOWANYCH PRZEZ NASZĄ INSTYTUCJĘ SZKOLEŃ I KURSÓW

Więcej informacji o środkach przyznanych z KFS można uzyskać na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie http://tarnow.praca.gov.pl/

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS, Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS Tarnów
Kierowca-operator wózków jezdniowych
Zobacz więcej
Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS, Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS Tarnów
Kurs Wizażu
Zobacz więcej
Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS, Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS Tarnów
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska i nauczania
Zobacz więcej
Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS, Kursy i szkolenia dofinansowane ze środków KFS Tarnów
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
CSZ Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Tarnowie ul. Kopernika 7, 33-100 TARNÓW
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07.00 - 15.00
Wtorek 07.00 - 15.00
Środa 07.00 - 15.00
Czwartek 07.00 - 15.00
Piątek 07.00 - 15.00
2019 Copyright - CSZ Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Tarnowie. Wszelkie prawa zastrzeżone