Aktualności

Najświeższe Archiwalne
 

Zapisy on-line

     
Kierunek:
Imie/Nazwisko:
Email:
Telefon:
Dodatkowe uwagi:
Ile jest: 4 + 3 :    


Dokumenty do pobrania

 
 

 

Centrum Szkolenia Zawodowego w Tarnowie serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w naszych kursach i szkoleniach zawodowych - osoby indywidualne jak również pracodawców
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla których mamy ofertę szkoleń współfinansowanych
z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przygotowaniu szkoleń współpracujemy z takimi instytucjami i organizacjami jak ;

  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
  • Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Transportowy Dozór Techniczny
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
  • Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
  • Powiatowe Urzędy Pracy

 

 

 KURSY ZAWODOWE

 

 

 

KURS  NA UPRAWNIENIA ELEKTRO-ENERGETYCZNE

 

KURS NA UPRAWNIENIA DO NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW GAZEM LPG 

       
KURS  ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE

 

KURS  OPERATOR ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH - HDS

 

KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Z NAPĘDEM SILNIKOWYM + WYMIANA BUTLI GAZOWEJ
CERTYFIKAT NR REJ. 287/CERT-2/2003

 

KURS DLA PRZEWOŹNIKÓW 

            
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ
NAUKI ZAWODU

 

KURS NA AUDYTORA ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW I INSTALACJI

           

 

 

 KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 

 

KURS  SPECJALISTYCZNY W DZIEDZINIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
              DLA PIELĘGNIAREK

 

KURS  SPECJALISTYCZNY  W ZAKRESIE RESUSCYTACJI
              KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ

 

KURS  KWALIFIKACYJNY  W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA
              RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK

KURS  SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK W ZAKRESIE
              LECZENIA RAN

 

KURS SPECJALISTYCZNY DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE
              LECZENIA RAN

KURS  KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK W ZAKRESIE OPIEKI
             DŁUGOTERMINOWEJ 

 


 

 

 

 

 


"CSZ" TARNÓW

ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

tel./fax: (14) 627 48 14

tel. (14) 626 18 00
e-mail:
csztarnow@op.pl

 

"CSZ" GORLICE

ul. Michalusa 4,  38-320 Gorlice
Sekretariat:
tel./fax.
(18) 353 01 28
Szkolenia / Kursy:
tel. (18) 534 63 24
tel. (18) 353 01 33
tel. (18) 353 01 28
Księgowość:
tel. (18) 353 01 28 (tonowo 17)
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli "WENA":

tel. (18) 353 01 28 (tonowo 18)
e-mail:
cszgor@poczta.onet.pl

 

"CSZ" JASŁO

 ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło

 tel/fax: (13) 446 40 64

tel. (13) 448 53 73

tel. (13) 445 32 21
e-mail:
csz.jaslo@op.pl

 

"CSZ" NOWY SĄCZ

ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax (18) 442 15 40

tel. (18) 444 43 23

e-mail: scsznowysacz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

Nasza firma posiada decyzje i programy na postawie których, wydaje dokumenty zgodne z wytycznymi: